گذر و نظر بر تفسیر مسائل روز ایران

شاه شجاع نشتیفان
گذر و نظر بر تفسیر مسائل روز ایرانبسمه تعالی
بعد از اینکه در پشت پرده موضوع سوریه باقمار اتمی ایران برد برد برابر شد با دادن سهم و منافع روسیه قضیه سوریه کاملأ یکسویه شد و با پا در میانی روسیه برای انهدام سلاح های میکروبی آن کشور توافق بعمل آمد اخبار سوریه از سرتیتر اخبارکاهش پیدا نمود
مسائل ایران و آمریکا در سطح جهان مطرح گردید بخصوص سفری که روحانی رئیس جمهور ایران در آمریکا داشت و تماس تلفنی وی با اوباما رئیس جمهور آمریکا جو افکار عمومی را نسبت به بحرانی شدن کشورهای منطقه تغییر داد
اظهارات اوباما در رابطه با خوش بینی های وی نسبت به دیپلماسی آقای روحانی و اینکه دولت قبلی ایران چشم بسته و نسنجیده در منجلاب تالاب سوریه گرفتار آمده و برابر توافقات بعمل آمده قبلی حاضر است سرعت عمل بخرج داده و سناریو دو پهلو برخورد نمودن خامنه ای رهبر ایران در مذاکراتی که آقای روحانی به سفر خویش در آمریکا داشته است طوری که طرفین معادله دودوزه بازی را حفظ نموده تا افرادی که میخواهند دیپلماسی فعالی در سطح جهان انجام واین قاطر چموش لجام گسیخته را به صراط قبلی برگردانده راضی نگه داشته و آن عده یاران همیشگی در گردان های الزهرا وعاشورا که خودش از نظر فکری بر علیه آمریکا ساخته است دلگرم داشته باشد .
برای گرم نمودن بازار هم با توافقات قبلی هجمه هائی به رفسنجانی و خاتمی هم در این خیمه شب بازی از سوی جیره خواران خامنه ای بعمل آمد تا افکار عمومی داخل و خارج به اصل سر سپردگی ولایت سؤء ظن ننمایند!
مطلب قابل یادآوری این است که در آنطرف یاران امریکا روابط سعودی ها و یهودی ها بعد از مذاکرات ایران و آمریکا عمیق تر خواهدشد!
یهودی ها میگویند اگر رابطه ایران با آمریکا به زمان شاه سابق برگردد ایران تبدیل به ژاندارم منطقه میگردد
و سعودی ها تلاش هائی داشتند تا از طریق تشویق آمریکا به جنگ بر علیه بشاراسد ،هم از شر اسد راحت شده و هم اینکه ملاها که باپای خود ایران را در این جنگ دخیل داده درتنش غیر شعاری بلکه عملی باغرب توسط امریکا ساقط گردند
ایشان(سعودی)میخواستند با یک تیر دو هدف را بزنند یعنی به بهانه سوریه ایران را درگیر نمایند که ملاها در نیمه راه برای بقاءخودشان با قمار اتمی موافقت نمودند و اگر از ابتدا با تدبیر سیاسی درست به این موضوع که نتیجه ای برایشان نداشت وارد نمیشدند گرفتار این مصیبت نمیگردیدند
و یهودی ها خوب میدانستند که در این موقعیت و معامله بایستی سوریه را از اینکه هست در همسایگی خود ضعیفتر نموده در صورتیکه تجهیزات میکروبی سوریه منهدم گردد وحشت ایشان از انبار سلاح های میکروبی سوریه تمام خواهد شد.
اسرائیلیها ترجیح میدهند در همسایه گیشان یک نظام غیر دینی مثل نظام بشار اسد باشد چون ایشان انگیزه سیاسی و ملی دارند نه یک نظام دینی القاعده یا سلفی معتقد به عقاید دینی عملی و آشکار نه شعاری و دروغ مثل ولایت!
سلفی ها و القاعده انگیزه مذهبی و دینی دارند که عملیاتهای ایشان در سطح جهان عقاید ایشان را ثابت نموده است (همواره از جانهای خویش در عملیات هایی که دارند میگذرند)
پس این تحلیل را اسرائیل دارد و میفهمد از اینکه عنوان نمیکند یا مطرح نمیسازد هدف دیگری دارد و اصل موضوع این است .
زمانی که شاه ایران بعنوان ژاندارم منطقه مطرح بود رابطه بسیار حسنه ای با اسرائیل داشت و اسرائیل در ایران منافع بزرگی داشت و حتی در حد بالایی از حمایت شاه برخوردار بودکه مسائل عرب و اسرائیل بخصوص موضوع مصر و صحرای سینا با پا در میانی شاه ایران حل گردید
نظام ایران در حال حاضر هیچ گونه رابطه سیاسی،اقتصادی،دیپلوماتیک و…. آشکاربا اسرائیل ندارد فقط طی 34 سال گذشته در خفا مبادلات اقتصادی و اطلاعات نظامی داشته اند
و اسرائیل در طول همین 34سال اخیر تلاش نمود که همواره کشورهای عربی را بر علیه ایران ذهنیت دهد تا حکومت ایران بهره بردای داخلی نموده و با نیات پلید خویش عوامفریبی نماید.که در این خصوص موفقیتهایی هم داشته اند.این موضوع دوسویه بود گاهی اوقات موضوع گیریهای تندی که رهبران ایران بخصوص رئیس جمهور قبلی ایران(احمدی نژاد) بر علیه اسرائیل داشته است و اسرائیل در سطح جهان بهره برداری سیاسی خوبی نموده است و حالت مظلوم نمایی به خویش گرفته بود تا خود را از یک انزوای سیاسی بیرون نماید و یک دیپلماسی فعالی داشته باشد
دیپلماسی اخیر ایران با غرب و در سازمان ملل اسرائیل را بوحشت انداخته
و صحبتهای آقای بنیامین نتنیاهو نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل این حقیقت را آشکار ساخت و در مذاکراتی که بنیامین نتنیاهو با اوباما در آمریکا داشت تلاش مینمود تا رابطه سیاسی ایران و آمریکا که در آغاز گفتگو میباشند مختل نماید یعنی صفحه جدید ذهنی در ریاست جمهوری آمریکا باز نماید
و از این گفتگوها(ایران،آمریکا)کشورهای عربی بخصوص عربستان را هم وحشت انداخته تادر حالت اضطراب یا دلهره نگه داردکه تاکنون موفقیتهای چندانی بجز خبر سازی ریاکاری ملاها نداشته است زیرا ابرقدرتها به منافع خویش میاندیشند و مسیری را طی نموده که کمترین هزینه را داشته باشد اسرائیل از روند سیاسی جهان بدور مانده است فکر مینماید که میتواند اندیشه اش اثر گذار باشد
تصور میکند که سازمان اطلاعاتی آن موصاد با ایجاد شکافهای اطلاعاتی فاصله ها را زیاد تر و عمیق تر میسازد اما سرعت زمان بالاتر از تصورات ذهنی ایشان است چون بشریت در یک مسیری قرار دارد که میخواهد توانایی های خویش را از مدار جنگ خارج نماید و در مدار گفتگو قرار دهد و اسرائیل اگر میخواهد جایگاهی در بین جامعه بشری داشته باشد باید بر تمام دیدگاههای سیاسی یا بین المللی که دارد تجدید نظر نماید.
در خاتمه مطلبی را خاطر نشان مینماییم که بارها در مطالب خویش یادآور شده ام و آن این است که یک دامدار گاوی را تا زمانیکه شیر و گوساله میدهد نگاه میدارد و بمحض اینکه یکی از اینها دچار تعدیل شد یا با گاو همسایه تعویضش میکند یا به کشتارگاه میبرد قضیه استعمار با حکام جهان سوم دقیقأ همین است و شما به چشم خود در ایران و دیگر کشورهای منطقه شاهد آن بوده و یا در اخبار به سمع شما رسیده است.! که مقدرات بشر در دست قدرتهای بزرگ و استعماری است و خدای فلاسفه و ادیان در این بین نظاره گر است و او که جهان را آفریده است میداند که اشرف مخلوغاتش چگونه درنده خوئی بوده که نه به خود و همنوعش رحم نموده و نه به محیط زندگی و طبیعت اطرافش….یکی بنام آزادی و حقوق بشر دیگران را سر کیسه میکند و دیگری بنام دین ! هر دو آتش افروزی برای نیات پلید خویش داشته و هزینه را انسانهای مخلص در میدان جنگ و یا زندانها می پردازند
در طول تاریخ هیچ یک از شیادان دین یا قدرتمندان بزرگ و کوچک به تمام خواسته های خویش نرسیده اند و یقینا در آینده هم نخواهند رسید چون دنیا بدلیل انسانهای دانا و نیک پا برجاست که آگاهی داده و با دیو جهالت و تعصب و خرافات نبرد نموده که نهایت پیروز میدانندو پروردگار قادر مطلق از گذشته،حال و آینده آگاه است چند روزی به هر یک از بندگان خویش فرصتی میدهد یکی را در قدرت امتحان میکند یکی را در فقر،یکی را در عزت،یکی را در ذلت و…. وبلاخره همه ایشان بصحرای محشر در یک صف قرار خواهند گرفت آنگاه که اعمال محاسبه میشود هرچه کشته ای درو خواهی نمود .
پس بهتر است تا مسلمانان به اعمال خویش باندیشند و به اعتقادات خویش پایبند باشند نه به اراجیف آخوندهای دینفروش و یقین داشته باشند که وارثین زمین بندگان صالح خداند خواهند بود .
و از خداوند آرزو مینماییم تا ما را از مخلصان حاکمیت خود قرار دهد.انشاءالله

شاه شجاع نشتیفان

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: